Welkom bij Uurwerkmakerij Walhout
Startpagina

Wij hanteren verschillende voorwaarden. Een voor consumenten [306 KB] en een andere voor niet-consumenten [315 KB] (zijnde de wederpartij, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf).

U kunt hier beide algemene voorwaarden downloaden (PDF formaat). Voor het bekijken ervan heeft u Acrobat reader nodig. Welke u kunt vinden op de website van Adobe.

algemenevoorwaardenconsumenten.pdf [306 KB]
algemenevoorwaardennietconsumenten.pdf [315 KB]

VoorwaardenColofon